Over ons

De jaarlijkse zangweek in Frankrijk is in 2018 begonnen als een project waarmee wij het koor waarbij wij zingen wilden ondersteunen. Immers, zingen is een prachtige hobby maar (amateur) zangverenigingen hebben altijd moeite om hun begroting sluitend te krijgen. Onze liefde voor zingen, voor Frankrijk én het feit dat we ‘iets organiseren’ leuk vinden, maakte de keuze voor een zangweek in Frankrijk vanzelfsprekend. Sinds 2023 is de organisatie van de zangweek ondergebracht in de Stichting Zingeninfrankrijk.org.
Opzet en doel zijn in al die jaren niet veranderd: de stichting organiseert jaarlijks een zangweek en ondersteunt uit de (bescheiden) opbrengst daarvan muzikale activiteiten met financiële bijdragen.

Wilt u meer weten over de zangweek in Frankrijk, mail dan aan info@zingeninfrankrijk.org.